ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Λίγο πριν τα πρώτα γενέθλια του Σωματείου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστό στις βασικές αρχές τις ύπαρξής του μέσω του Καταστατικού του, την πολιτική ενεργοποίηση των νέων του Δήμου σχεδίασε μια νέα δράση.  Την ημερήσια δημόσια διαβούλευση με τους νέους του Δήμου Πέλλας έλαβε χώρα στις 10 Νοεμβρίου 2018 από τις πρωινές μέχρι τις μεσημεριανές ώρες στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών.

Μια εκδήλωση με συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στον ίδιο χώρο ταυτοχρόνως με νέους 18-28 ετών, φοιτητές, μαθητές και εκπροσώπους των τοπικών φορέων. Με 5 τραπέζια και στο καθένα έχει ανατεθεί ένας στόχος

Κάθε τραπέζι θα απαρτίζεται από νέους 18-28 ετών, φοιτητές, μαθητές και εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας σχετικούς φυσικά με την κάθε θεματική. Ενώ Επικεφαλής κάθε τραπεζιού θα είναι ένας συντονιστής

ΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΣΤΟΧΟΙ

 1. Προαγωγή της αυτονομίας και ανεξαρτησίας των Νέων και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις τέχνες και τον Πολιτισμό.
 2. Ποιοτική Εκπαίδευση -Κατάρτιση- Μαθητεία και Προσιτός Αθλητισμός.
 3. Αξιοπρεπής εργασία και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των Νέων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα.
 4. Ενίσχυση της συμμετοχής των Νέων στη Δημοκρατική ζωή.
 5. Πράσινες και φιλικές στους νέους πόλεις και ανάπτυξη του τουρισμού.

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

 1. Ενίσχυση της κριτικής σκέψης και βούλησης των νέων, προκειμένου να σκέφτονται, να αισθάνονται και να λαμβάνουν αποφάσεις με τον δικό τους τρόπο. Η έμφαση δίνεται στη μη τυπική και άτυπη μάθηση και, κυρίως, σε δράσεις που υλοποιούνται εντός του πλαισίου της συμβουλευτικής για νέους (youthwork).
 2. Εξασφάλιση ισότιμης, ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης των νέων σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης.
 3. Εξασφάλιση πρόσβασης των νέων σε ασφαλείς, οικονομικές και προσβάσιμες μεταφορές.

Έμφαση στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες της περιοχής.

 1. Εξασφάλιση της πρόσβασης των νέων στις Τέχνες και τον Πολιτισμό, ως δρώντων (δηλαδή ως ενεργών συμμετεχόντων και δημιουργών) και ως χρηστών (δηλαδή ως καταναλωτών πολιτιστικών προϊόντων).
 2. Εξασφάλιση πρόσβασης των νέων σε αξιοπρεπή και επαρκή κατοικία.
 3. Εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης των νέων σε υπηρεσίες ψυχικής και σωματικής υγείας.
 4. Εξασφάλιση πρόσβασης των νέων σε αξιοπρεπή και σταθερή (βιώσιμη) εργασία.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 1. Ισότιμη και δίκαιη πρόσβαση όλων των παιδιών σε καλής ποιότητας προγράμματα βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής αγωγής και φροντίδας.
 2. Διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών και των νέων σε υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.
 3. Μείωση των επιπέδων βίας, εκφοβισμού, παραβατικότητας και βίαιης (αντιδημοκρατικής) ριζοσπαστικοποίησης των νέων.
 4. Ποιοτική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) και Κατάρτισης (ΚΕΚ).
 5. Προοπτικές ύπαρξης ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Γιαννιτσά, μέσω της μεταφοράς τμήματος από το Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.
 6. Ενθάρρυνση των νέων να έχουν καλή φυσική κατάσταση και υγιεινό τρόπο ζωής.

ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ.

 1. Δημιουργία αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων εργασίας για τους νέους και αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας.
 2. Υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
 3. Κατάλληλη προετοιμασία των νέων για την είσοδο τους στην επαγγελματική ζωή.
 4. Ενημέρωση, ενθάρρυνση και ενίσχυση των νέων αγροτών της περιοχής από τοπικούς φορείς.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

 1. Αύξηση της εκπροσώπησης των νέων στους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και στις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.
 2. Αύξηση της συμμετοχής των νέων σε εθελοντικές οργανώσεις και εθελοντικές δραστηριότητες, καθώς και σε πολιτιστικές δραστηριότητες.
 3. Ανάπτυξη μηχανισμών διαλόγου και διαβούλευσης με τους νέους- συμμετοχή των νέων σε διαδικασίες και δομές λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν, σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο.
 4. Προώθηση της συμμετοχής των νέων με λιγότερες ευκαιρίες (π.χ. νέοι μετανάστες, νέοι Ρομά, νέοι που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας κλπ.) και των νέων που υποαντιπροσωπεύονται στην πολιτική ζωή και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
 5. Ανάπτυξη νέων μορφών συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρονική συμμετοχή (e-participation) καθώς και στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΕΜΠΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

 1. Ενίσχυση μιας φιλικής και προσιτής προς τους νέους δημόσιας διοίκησης.
 2. Πόλεις που ενθαρρύνουν τη βιωματική εμπειρία των νέων και προκαλούν θετικές συναισθηματικές καταστάσεις και συμπεριφορές.
 3. Ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των νέων στο σχολείο και την πόλη.
 4. Αστικός, δημόσιος, πράσινος χώρος στις πόλεις.
 5. Βιώσιμη αστική κινητικότητα.
 6. Ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής και της τουριστικής προβολής.