Το Σωματείο Εν Έργω, ενημέρωσε τους φίλους και τις φίλες της πόλης των Γιαννιτσών σχετικά με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ενόψει των ευρωπαϊκών καλπών της 26ης Μαΐου 2019. Τα μέλη και οι φίλοι του Σωματείου μοίρασαν έντυπο υλικό, παιχνίδια για τους μικρούς φίλους που βοηθούν στην ανακάλυψη του θεσμού και βιβλία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις προτεραιότητες, τον αριθμό των βουλευτών και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα, μέσα από συζήτηση με τους συνδημότες , υπογράμμισαν ποια είναι τα 28 κράτη μέλη που απαρτίζουν την ευρωπαϊκή οικογένεια, τις μεγάλες ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες, τα θεσμικά όργανα, το πώς η Ένωση επηρεάζει την καθημερινότητά μας, το πρόγραμμα ERASMUS, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του καταναλωτή, το ευρώ, την ενιαία ψηφιακή αγορά, την ενεργειακή και κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση και την εργατική κινητικότητα.