2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
1. Συγχώνευση των σχολικών μονάδων του 6 ου Δημοτικού Σχολείου και του 11 ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών.
2. Εισήγηση για τη μείωση λειτουργικών δαπανών κατά το σχολικό έτος 2018-2019 λόγω δημιουργίας Τμήματος ΤΕΙ.

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
1. Δημιουργία και εγκατάσταση αερογέφυρας στο 2ο ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών.
2. Εισήγηση για τη μείωση λειτουργικών δαπανών κατά το σχολικό έτος 2018-2019 λόγω δημιουργίας Τμήματος ΤΕΙ.

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΔΗΚΕΠΑ)
1. Αδερφοποίηση Δήμου Πέλλας και του Δήμου Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας.
2. Ψηφιοποίηση του αρχείου της Επιχείρησης.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
1. Κατασκευή χώρου για skateboard και ποδήλατα(bmx) στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου.
2. Συζήτηση για παραχώρηση χώρου και προδιαγραφές του κλειστού δημοτικού κολυμβητηρίου.

Οικονομική Επιτροπή
1. Συνεργασία με ιδιωτική εταιρία για την φύλαξη των σχολικών μονάδων λόγω κατεπειγουσών αναγκών.
2. Εισήγηση για αύξηση Δημοτικών Τελών.

Δημοτικό Συμβούλιο
1. Έγκριση ή μη της  ανάπλασης στο πάρκο του Πολυκέντρου σε συνδυασμό με το αίτημα του Δήμου Πέλλας από το Υπουργείο Υγείας για την παραχώρηση του κτηρίου προς χρήση Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ανάπλαση του νότιου τμήματος και ανέγερση αθλητικού κέντρου στην καρδιά του αστικού κέντρου.
2. Έγκριση ή μη της εισήγησης για την ανάπλαση του ευρύτερου χώρου του ποταμού Λουδία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
3. Εισήγηση ή μη της εισήγησης για τη δημιουργία και εγκατάσταση Τμήματος ΤΕΙ Γεωπονίας ως παράρτημα του ΤΕΙ της Σίνδου