Σωματείο Εν-Έργω

Λίγα λόγια από το καταστατικό μας

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η εξοικείωση των νέων πολιτών,κυρίως των Γιαννιτσών και του Δήμου Πέλλας,αλλά και κάθε περιοχής στην Ελλάδα,με το θεσμό των Δημοτικών καΙ Περιφερειακών Συμβουλίων μέσω σχετικών δράσεων που θα οδηγήσουν στην ενεργοποίηση του δημοκρατικού πνεύματος των συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα, η βελτίωση της σχέσης των Νέων με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα έχει ως αποτέλεσμα πιο παραγωγικές σχέσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ

Διοργανώνοντας συνέδρια προσομοίωσης των διαδικασιών Δημοτικών Συμβουλίων στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας και Περιφερειακών Συμβουλίων στη Θεσσαλονίκη, έδρα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Διοργανώνοντας διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σχετικές με τον Θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με την ανάληψη και εκτέλεση επιμορφωτικών προγραμμάτων και μελετών που επιχορηγούνται από το Δημόσιο ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς Οργανισμούς ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς ή άλλα κράτη. Με λειτουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο,με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Σωματείου με τους Πολίτες,την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει της υπ αρ 1/2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, που ελήφθη την 23 Δεκεμβρίου 2023, αποφασίστηκε η σύμφωνη με το άρθρο 24 του Καταστατικού λύση του Σωματείου. 
Σας ευχαριστούμε για την στήριξη σας!