Το νεοσύστατο Σωματείο “Εν Έργω | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου” που εδρεύει στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας έχει ως βασικότερο στόχο την εξοικείωση των νέων πολιτών του Δήμου Πέλλας με το θεσμό των Δημοτικών Συμβουλίων -κυρίως- μέσω των σχετικών δράσεων που θα οδηγήσουν στην ενεργοποίηση του δημοκρατικού τους πνεύματος. Η διοργάνωση των εκδηλώσεων με τη μορφή των συνεδρίων ακαδημαϊκού χαρακτήρα θα προάγουν το δημοκρατικό φρόνημα των νέων Δημοτών, τη ρητορική τους δεινότητα, τη κριτική σκέψη συγκροτώντας τη μελλοντική Κοινωνία των Πολιτών.

Με βάση τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 11ης Μαρτίου 2018, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
Ευγενία Χατζηστρατή Μαρία
Τάκη
Στυλιανός
Κεχαγιάς
ΤΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πέτρος
Σιγκούδης
Ευδοξία
Βοσκίδου

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην συλλογική δράση του Σωματείου και επιθυμούν να εγγραφούν στα βιβλία μελών του, μπορούν να κατεβάσουν την ΑΊΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, να τη συμπληρώσουν, να την υπογράψουν και να την επισυνάψουν εκ νέου στο email μας  [email protected] . Η ετήσια συνδρομή είναι 5 ευρώ. Τα χρήματα παραδίδονται στον Ταμία ή παρουσιάζεται κώλυμα στον Πρόεδρο.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ_ΕΝ_ΕΡΓΩ
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ