Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου – 15/11/2019

Συζήτηση, τροποποίηση και ψηφοφορία επί του Κανονισμού του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οικονομική Επιτροπή

  • Έγκριση η μη προμήθειας δέκα (10) ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σταθμών φόρτισης αυτών και πετρελαιοκινήτων υπηρεσιακών αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τις ανάγκες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Έγκριση ή μη διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού για εκσυγχρονισμό των δημοσίων κτιρίων της Περιφέρειας με τεχνολογικά μέσα (ψηφιοποίηση, αυτόματα μηχανήματα) και μείωση ανθρωπίνου δυναμικού.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

  • Έγκριση ή μη ένταξης σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας για οργάνωση πολιτιστικών και εμπορικών εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση των Μακεδονικών προϊόντων στα Βαλκάνια.
  • Έγκριση ή μη της δημιουργίας εκπαιδευτικής καμπάνιας με κεντρικό θέμα «ταυτότητα φύλου-σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και αποδοχή».

Επιτροπή Υποδομών και Ανάπτυξης

  • Γνωμοδότηση ή μη για την αξιοποίησης κτηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων, ύστερα από την υπόδειξη των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, για την αξιοποίησή τους ως χώρων κατοικίας για οικογένειες ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πχ. πρόσφυγες, ρομά).

Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης, Ενέργειας και Βιομηχανίας

  • Έγκριση ή μη σχετικών περιβαλλοντικών όρων και εγγυήσεων με στόχο τη μείωση χρήσης πλαστικού.
  • Γνωμοδότηση ή μη της ανάθεσης έργου με δημόσιο διαγωνισμό για εξορύξεις μεταλλείων χρυσού στη Χαλκιδική.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου (17/11)

  • Γνωμοδότηση ή μη για παραχώρηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκη σε ιδιωτική εταιρία στα πλαίσια των Ιδιωτικοποιήσεων που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ενέργειας.
  • Έγκριση ή μη πρότασης μεταφοράς των φυλακών των Διαβατών στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
  • Έγκριση ή μη σχεδίου διοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης με τη συμμετοχή αθλητών με ειδικές ανάγκες προερχόμενους από Μεσογειακές χώρες