Α΄ ΜΈΡΟΣ : ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. αναπτύσσει οργανωμένα τη μουσική (λειτουργεί το Αλεξάνδρειο Ωδείο Γιαννιτσών), τις εικαστικές τέχνες (λειτουργεί καλλιτεχνικό εργαστήρι και οργανώνει εκθέσεις), το χορό (παραδοσιακό, κλασσικό και μοντέρνο), τον κινηματογράφο (θερινό cinema, αφιερώματα) και άλλες τέχνες.Οργανώνει συνέδρια ενισχύοντας την έρευνα της τοπικής ιστορίας και αρχαιολογίας, αλλά και αναδεικνύοντας τη σύγχρονη επιστημονική δραστηριότητα. Στηρίζει τον αθλητισμό συμμετέχοντας ή οργανώνοντας αθλητικές εκδηλώσεις.Ενισχύει τους πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους με ποικίλα μέσα (οικονομικά και ηθικά). Μεριμνά για τη διατήρηση και αναβίωση του λαϊκού πολιτισμού δένοντας τον δημιουργικά με τη σύγχρονη ζωή.
Το θερινό πρόγραμμα εκδηλώσεων αποτελεί ένα σημαντικό φεστιβάλ πολιτισμού το οποίο μεταφέρει αξιόλογα καλλιτεχνικά σχήματα από όλη την Ελλάδα στην πόλη των Γιαννιτσών. Το κοινωνικό όραμα υλοποιείται μέσα από ειδικά προγράμματα. Στο πλαίσιο στήριξης, βελτίωσης των συνθηκών ζωής, ενημέρωσης για τα θέματα υγείας και βοήθειας κάθε πολίτη αναπτύσσει και διαχειρίζεται μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα σημαντικές δράσεις που έχουν άμεση σχέση με τον ίδιο τον άνθρωπο. Η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. στηρίζει και προβάλει πράξεις εθελοντισμού, υλοποιώντας δράσεις με τη συμμετοχή νέων που έχουν σχέση με τον τουρισμό, το περιβάλλον και τον συνάνθρωπο. Συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας, στηρίζει κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και νέων, προωθεί δομές μαζικής άθλησης και λειτουργεί έχοντας πάντα πρωταγωνιστή τον συνάνθρωπο.Η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. επιθυμεί και εργάζεται ώστε να αποτελεί μια βιώσιμη και ανταποδοτική επιχείρηση πολιτισμού. Αυτό αποτελεί ένα σύνθετο και δύσκολο έργο γιατί η οικονομική ανταπόδοση των πολιτιστικών έργων δεν είναι πάντα εφικτή ούτε και επιδιωκόμενη. Η οικονομική στήριξη του Δήμου Πέλλας δίνει λύσεις και εξασφαλίζει την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. Επιπλέον, υλοποιεί Ευρωπαϊκά προγράμματα με βαρύτητα κυρίως στην κοινωνική πολιτική και την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πέλλας αποτελεί σημαντικό φορέα πολιτισμού και ανάπτυξης εφόσον στο πλαίσιο της προβολής και στήριξης νέων καλλιτεχνών και προώθησης της τέχνης στηρίζει αντίστοιχες δράσεις.
Β ΜΈΡΟΣ : ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΗΚΕΠΑΠ είναι δεκαμελές. Τα τέσσερα μέλη προέρχονται από την πλειοψηφία, τα τέσσερα μέλη προέρχονται από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και δύο μέλη –επίσης τακτικά-, πηγάζουν από την κοινωνία των πολιτών. Αναφορικά με τα δυο τελευταία πρόσωπα πρόκειται για τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και τον Πρόεδρο της Λαογραφικής Εταιρίας Γιαννιτσών «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ». Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης προέρχονται από την Δημοτική Αρχή.