ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

Πρόσωπα Πίεσης είναι όλα εκείνα τα πρόσωπα –θεσμικά ή μη- που συμμετέχουν στην Προσομοίωση του Δημοτικού Συμβουλίου | Εν έργω χωρίς όμως να φέρουν το αξίωμα του αιρετού Δημοτικού Συμβούλου. Είναι πρόσωπα επικουρικά καθώς συμβάλουν στην ορθότερη διεξαγωγή των Συνεδριάσεων τόσο των Δημοτικών Επιτροπών όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους στις Συνεδριάσεις, τα Πρόσωπα Πίεσης έχουν δικαίωμα τοποθέτησης πάνω στα θέματα που τους αφορούν χωρίς όμως να συμμετέχουν στις διαδικασίες της ψηφοφορίας πάνω σ αυτά. Όσον αφορά τα Πρόσωπα Πίεσης των ιδιαιτέρων γραμματέων των Δημοτικών Συνδυασμών, ο ρόλος τους είναι σημαντικός καθώς μεσολαβούν μεταξύ του Επικεφαλής και των Δημοτικών Συμβούλων. Τέλος, οι Δημοσιογράφοι μπορούν να καλύψουν δημοσιογραφικά όλες τις Συνεδριάσεις ενώ όποτε κρίνουν αναγκαίο έχουν το δικαίωμα να θέτουν ερωτήματα μετά το πέρας της εκάστοτε συνεδρίασης στους αιρετούς.

Σημαντική πληροφορία σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής : Τα Πρόσωπα Πίεσης αριθμούνται στο σύνολο των συμμετεχόντων στα δέκα (10) άτομα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών καθώς και για τους μαθητές που θα προέρχονται από τα τοπικά λύκεια (γενικά ή επαγγελματικά) έτσι όπως θα σταλούν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας. Ο ρόλος των Προσώπων Πίεσης είναι επικουρικός, άκρως συμβουλευτικός και συμπληρωματικός. Η παρουσία τους είναι αναγκαία μόνο κατά την ένδειξη της παρένθεσης στις παρακάτω επιλογής. 

Δύο Δημοσιογράφοι (για το σύνολο της Προσομοίωσης) : Οι δημοσιογράφοι είναι υποχρεωμένοι να παρίστανται σ’ όλες τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Επιτροπών καθώς και του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έχουν δικαίωμα τοποθέτησης και ψήφου επί των θεμάτων. Μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις στον Δήμαρχου, τους Επικεφαλής των Παρατάξεων, στο σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων όπως και στα υπόλοιπα Πρόσωπα Πίεσης παρά μόνο στις παύσεις των συνεδριάσεων, πριν ή μετά το πέρας αυτών. Σε καμιά περίπτωση δε μπορούν να αναπτύξουν διάλογο με πρόσωπα εντός της αίθουσας συνεδριάσεων και κατά την διεξαγωγή αυτών παρά μόνο εκτός αιθούσης. Όσον αφορά τους δημοσιογράφους, θα προτιμηθούν φοιτητές ή νέοι που σπουδάζουν σε όμορη ανώτατη ή ανώτερη σχολή.

Πρόεδρος της Β΄ ΕΛΜΕ Πέλλας (για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) : Ο Πρόεδρος των Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας προσκαλείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για θέμα που αφορά το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών. Έχει δικαίωμα τοποθέτησης ακόμα και σε περίπτωση δευτερολογίας ισχύοντας τα χρονικά όρια των Δημοτικών Συμβούλων. Ωστόσο, δε προβλέπεται δικαίωμα ψήφου.

Εκπρόσωπος των εργαζομένων των χορευτικών συλλόγων του Δήμου Πέλλας (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) : Ο Εκπρόσωπος των εργαζομένων των χορευτικών συλλόγων του Δήμου Πέλλας  προσκαλείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για θέμα που αφορά το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται ως καθηγητές σε χορευτικούς συλλόγους του Δήμου. Για το συγκεκριμένο θέμα που κλήθηκε να τοποθετηθεί και να εκφράζει ύστερα ομόφωνη απόφαση το σύνολο των εργαζομένων. Έχει δικαίωμα τοποθέτησης ακόμα και σε περίπτωση δευτερολογίας ισχύοντας τα χρονικά όρια των Δημοτικών Συμβούλων. Ωστόσο, δε προβλέπεται δικαίωμα ψήφου.

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (για το Δημοτικό Συμβούλιο) : Ο Αντιπεριφερειάρχης καλείται ως εκπρόσωπος της αιρετής Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να εκφράσει την γνώμη της Περιφέρειας σ΄ένα θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου που απαιτεί την πρώιμη έγκριση της Περιφερειακής Αρχής. Η τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη είναι γνωμοδοτική και συμβουλευτική. Ωστόσο, δεν προβλέπεται δικαίωμα ψήφου.

Διευθυντής Μεταναστευτικής Κοινότητας (για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών) : Ο Διευθυντής της Μεταναστευτικής Κοινότητας είναι διορισμένος από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προκειμένου να μεσολαβεί μεταξύ της κοινότητας των προσφύγων και του Δήμου Πέλλας. Συμμετέχει ως τακτικό μέλος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών με δικαίωμα τοποθέτησης και ψήφου για όλα τα θέματα που είναι προς εισήγηση.

Ιδιοκτήτης του νυχτερινού μαγαζιού διασκέδασης «SUSURADES»  (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) : Πρόκειται για κάτοικο Γιαννιτσών, ιδιοκτήτη του μαγαζιού νυχτερινής διασκέδασης στο κέντρο των Γιαννιτσών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον προσκαλεί νόμιμα για να τοποθετηθεί σ΄ ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά την επιχείρησή του. Η παρουσία του στη συνεδρίαση είναι άκρως συμβουλευτική, επικουρική ή και υπερασπιστική της ιδιοκτησίας του απέναντι στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής. Ωστόσο, παραμένει μόνο σε επίπεδο τοποθέτησης και όχι ψήφου.

Ιδιαίτερος (για το σύνολο της Προσομοίωσης) : (Ιδιαίτερος Δημάρχου | Ορίζοντας Προοπτικής, Ιδιαίτερος του Επικεφαλής | Δημοτική Πρωτοβουλία, Ιδιαίτερος του Επικεφαλής | Ανατροπή στην Πέλλα.) Ο ιδιαίτερος του εκάστοτε Επικεφαλής θεωρείται μια από τις απαιτητικές θέσεις στο Συνέδριο Προσομοίωσης. Ο ιδιαίτερος βρίσκεται σ’ όλες τις Συνεδριάσεις τόσο των Δημοτικών Επιτροπών όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να έχει δικαίωμα τοποθέτησης και ψήφου. Ο ρόλος του είναι διαμεσολαβητικός. Ο Δήμαρχος και οι Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης δε μπορούν να μετέχουν στο σύνολο των Επιτροπών δεδομένου οτι δεν είναι τακτικά μέλη στο σύνολο των Επιτροπών. Ο Ιδιαίτερος, λοιπόν, ενημερώνει τα μέλη του Συνδυασμού του για όλα τα θέματα, τις γραμμές που ακολουθούνται, αν εγκρίνονται ενδεχόμενες αλλαγές που προκύπτουν κατά την εξέλιξη της συνεδρίασης ή αν απορρίπτονται προτάσεις άλλου συνδυασμού αφού όμως έρθει σε επαφή με τον Επικεφαλής της Παράταξης. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να μετέχει στο σύνολο των Επιτροπών αλλά και στην Ολομέλεια.