ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Oδηγός Μελέτης Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Oδηγός Μελέτης Συμβολίου Ένταξης Μεταναστών
Oδηγός Μελέτης Οικονομική Επιτροπή
Οδηγός Μελέτης Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Οδηγός Μελέτης Δημοτικό Συμβούλιο

Εν όψει των αιτήσεων συμμετοχής που θα ανοίξουν τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και θα παραμείνουν ανοιχτές ως Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 σας παραθέτουμε τα θέματα που θα συζητηθούν στις τρεις Δημοτικές Επιτροπές καθώς και στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Τα θέματα της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν σε διαφορετικό χρόνο δεδομένου οτι αφορούν το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων ανεξάρτητα από την Επιτροπή Συμμετοχής και έχουν όλοι δικαίωμα τοποθέτησης επί αυτών.

Για να διευκολυνθεί η επιλογή Δημοτικής Επιτροπής από τους υποψηφίους συμμετέχοντες, η Οργανωτική Επιτροπή παραθέτει

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

  1. Έλεγχος των οικονομικών του Δήμου Πέλλας από ιδιωτική εταιρία.
  2. Δημιουργία και εγκατάσταση πληροφοριακών σταθμών με οθόνες αφής για την άμεση ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Πέλλας σε κεντρικά σημεία του Δήμου. (info kiosk)

EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  1. Εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την δημιουργία Δημοτικού Πολιτιστικού Κέντρου σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πέλλας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π), αρμόδιου για την εκμάθηση παραδοσιακών και σύγχρονων χορών.
  2. Έγκριση ή μη του αιτήματος για αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος διασκέδασης «SUSURADES» στα Γιαννιτσά λόγω της μη τήρησης κανόνων έντασης μουσικής.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  1. Ίδρυση και δημιουργία Πολυπολιτισμικού σχολείου με έδρα τα Γιαννιτσά.
  2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Προέδρου της Β΄ Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Πέλλας προς το Δήμο Πέλλας για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου Γενικού Λυκείου Γιαννιτσών κάθε πρώτη Δευτέρα του μηνός για την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Πέλλας.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Σ.Ε.Μ.) 

  1. Δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων (εγκατάσταση, κοινωνική φροντίδα, εκπαιδευτική ανάγκη, φαρμακευτική και παραϊατρική περίθαλψη)
  2. Παραχώρηση κτηριακών εγκατάστασεων του Δήμου Πέλλας για την προσωρινή στέγαση των μεταναστριών γυναικών και των τέκνων τους.

Σημειώση 1η : Για τα παραπάνω θέματα, όπως και για τα θέματα της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου που θα σχηματιστούν, θα δημοσιευθούν Οδηγοί Μελέτης που θα αποτελούν το εργαλείο γύρω από το οποίο θα οργανώσουν τις τοποθετήσεις τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εικονικό σενάριο από το οποίο προκύπτει η ανωτέρω παράθεση του Πίνακα της Ημερήσιας Διάταξης κάθε Επιτροπής. Η δημοσίευση των Οδηγών Μελέτης θα πραγματοποιηθεί την ημέρα που θα δημοσιευτούν οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων από την Οργανωτική Επιτροπή.

Σημείωση 2η : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ – Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους Δήμου Πέλλας. Η συγκεκριμένη Επιτροπή συγκαλείται μια ώρα πριν την έναρξη της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Κυριακή 26 Μαρτίου – το πρόγραμμα σύντομα θα δημοσιευτεί) όπου τα μέλη της συζητούν τις προκείμενες εισηγήσεις των Αντιδημάρχων επί τη βάση των θεμάτων της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου. Όσον αφορά, λοιπόν, την συγκρότησή της, αυτή θα προκύψει ύστερα από την αξιολόγηση των συμμετεχόντων και το σχηματισμό των Αντιδημάρχων. Άλλωστε, τα θέματα της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου θα δημοσιευθούν την ίδια μέρα.